Privacy

Fyron doet er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Dit privacybeleid zet uiteen hoe deze website (hierna “Fyron Group”) alle informatie gebruikt en beschermt die u Fyron Group geeft tijdens het gebruik van deze website. Fyron Group zet zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Fyron Group kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • naam
 • contactgegevens inclusief e-mailadres
 • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te kunnen bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

 • Interne administratie.
 • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
 • We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn, met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.
 • Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links gebruikt om onze website te verlaten, dient u er echter rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

 • wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoek dan naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor directmarketingdoeleinden
 • als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons dat te laten weten via onze Contactgegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie te sturen over derden waarvan wij denken dat u die interessant vindt, als u aangeeft dat u dat wilt.

U kunt informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben onder de Data Protection Act 1998. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Als je een kopie wilt van de informatie die we over je hebben, stuur ons dan een e-mail via onze contactgegevens.

Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op bovenstaand adres. We zullen de informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Voor een goede werking van onze website gebruiken we cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en om dit goed te documenteren, maken we gebruik van een platform voor toestemmingsbeheer: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons in staat te stellen een geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en om dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden opgeslagen totdat de vooraf gedefinieerde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. In afwijking van het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Overeenkomst gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat de gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Server logbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht
 • De url van de webpagina waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel unieke identificatie (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt